Hội nghị kiểm điểm đánh giá đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Công ty HUDS năm 2019.

Xem: 1313 - ngày đăng: 09-01-2020

Ngày 08/01/2020, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Công ty HUDS năm 2019. Tham dự Hội nghị về phía Tổng công ty có đồng chí Phan Trường Sơn - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức nhân sự, Ban Tuyên giáo truyền thông, Ban Kiểm tra kiểm soát Tổng công ty. Về phía Công ty HUDS có đồng chí Nguyễn Thắng - Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Thiều Hữu Hảo - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng/Ban Công ty; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thắng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể HĐTV về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến bổ sung thêm vào báo cáo kiểm điểm tập thể HĐTV. Đồng chí Phan Trường Sơn, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD ghi nhận, đánh giá những thành tích mà HĐTV, Ban Giám đốc Công ty HDUS đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong báo cáo kiểm điểm cần bổ sung làm rõ thêm về số liệu các chỉ tiêu năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; đề nghị HĐTV, Ban giám đốc cần phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tập trung chỉ đạo trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD của Công ty trong năm tới và các năm tiếp theo. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu đánh giá xếp loại đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý Công ty.

 

Chia sẻ:

Đánh giá