Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) tổ chức Đại hội lần IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem: 1669 - ngày đăng: 11-05-2020

Chia sẻ:

Đánh giá