Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Xem: 909 - ngày đăng: 20-01-2023

Được sự đồng ý của BTV Đảng ủy, HĐTV Tổng công ty HUD. Ngày 18/01/2023 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Dự Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty. Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng/Ban Công ty; Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Giám đốc các Đơn vị trực thuộc.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Thiều Hữu Hảo, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD với nội dung chính như sau: Năm 2022 được đánh giá là một năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi đại dịch Covid -19 vẫn còn ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Nhiệm vụ chính của Công ty trong năm là phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch. Ngay từ những tháng đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, cùng với sự đoàn kết phấn đấu của toàn tập thể CBCNV, kết quả đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra cụ thể như sau: Giá trị sản lượng đạt 116% kế hoạch; doanh thu đạt 109% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 102% kế hoạch; hoạt động đầu tư đạt: 134% kế hoạch; Thu nhập bình quân người lao động đạt 103%.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 và đưa ra các giải pháp thực hiện như sau: Đối với công tác quản lý tài sản là kiốt, siêu thị tiếp tục thực hiện quản lý cho thuê kiốt, siêu thị đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế. Đồng bộ các giải pháp mà Công ty đã triển khai có hiệu quả trong năm 2022; Đối với công tác quản lý dịch vụ đô thị đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo ổn định công tác quản lý chung cư, tiếp tục tiếp thị để tiếp nhận thêm các chung cư mới; Đối với hoạt động đầu tư dự án, tập trung các nguồn lực để thực hiện công tác đầu tư dự án Vũ Lâm - Ba Vì - Hà Nội, phấn đấu hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2023.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã báo cáo với Hội nghị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Công ty. Trong năm 2022, Đảng uỷ Công ty đã cùng với Ban lãnh đạo Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của các cấp kịp thời, có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Trong từng Quý với từng nội dung và giải pháp cụ thể, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Cán bộ, Đảng viên và Người lao động. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Đảng uỷ Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường lãnh đạo các đoàn thể xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho các đoàn viên tham gia quản lý và xây dựng doanh nghiệp; vận động, động viên cán bộ công nhân viên hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, đồng thời có giải pháp đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Người lao động.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022 và phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Yến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Công ty báo cáo tổng kết hoạt động của  Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021 - 2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2025

Đồng chí Trương Quốc Huy - Giám đốc Chi nhánh Công ty Xí nghiệp 4 báo cáo tham luận tại Hội nghị

Tiếp theo chương trình Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Công ty nhiệm kỳ 2023-2025.

Kết quả 05 đồng chí đã trúng cử Ban thanh tra Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2025, cụ thể như sau: đồng chí Nguyễn Hải Yến - Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó giám đốc Xí nghiệp 4; đồng chí Chu Diễm Hằng - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty; đồng chí Đoàn Lê Dung – Phó phòng Kinh tế tổng hợp Xí nghiệp 1; đồng chí Phùng Thị Minh Thịnh - Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính Công ty.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty đánh giá: Năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn tuy nhiên Công ty HUDS đã nỗ lực, có nhiều biện pháp để khắc phục khó khăn, hoạt thành các chỉ tiêu SXKD đã đề ra. Bước sang năm 2023, Công ty HUDS cần rà soát kế hoạch để đưa ra giải pháp điều hành hoạt động SXKD, tập trung các giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác đầu tư dự án; đổi mới tư duy trong công tác dịch vụ đô thị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tập trung trí tuệ tập thể và sức sáng tạo, tiếp tục đổi mới công tác quản trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khoa học các nội dung chương trình Hội nghị đã được hoàn thành đầy đủ. Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ:

Đánh giá