Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Xem: 1305 - ngày đăng: 16-01-2020

Ngày 16/01/2019 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020: Năm 2019, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, Công ty vừa phải duy trì ổn định hoạt động SXKD vừa tiếp tục thực hiện công tác Cổ phần hóa. Song với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch, việc làm cho người lao động được duy trì ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020, Công ty thống nhất đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm chính: chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa, mở rộng, khai thác và tăng hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hạ tầng đô thị, tập trung các nguồn lực thực hiện công tác đầu tư dự án, xây dựng kế hoạch tài chính ổn định đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển và đổi mới nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, Công ty đã tổ chức công bố các Quyết định của Công đoàn xây dựng Việt Nam và trao tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể có hoạt động công đoàn xuất sắc năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Chia sẻ:

Đánh giá