Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022.

Xem: 536 - ngày đăng: 06-10-2022

Ngày 05/10/2022 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển và đô thị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, HĐTV, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc.

Báo cáo trước Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Yến - Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty tổng kết tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ Quý IV năm 2022 của từng đơn vị và toàn Công ty. Trong 9 tháng đầu năm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, cụ thể: Giá trị sản lượng 9 tháng đầu năm đạt 110% kế hoạch và 86% kế hoạch cả năm 2022; doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 102% kế hoạch và 77% kế hoạch cả năm 2022; Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 100% kế hoạch và 77% kế hoạch cả năm 2022; Nộp ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 161% kế hoạch và 93% kế hoạch cả năm 2022. Các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm cơ bản hoàn thành, lĩnh vực kinh doanh đã hồi phục sau thời gian dài chịu tác động của dịch bệnh Covid-19. Công tác quản lý cho thuê tài sản đảm bảo hiệu quả kinh tế. Việc truy thu tiền và thu hồi mặt bằng kiốt, siêu thị tại dự án Việt Hưng đã có những kết quả bước đầu (đã thu hồi được 26/86 mặt bằng tương đương diện tích 4864 m2 đạt 57% so với diện tích cần thu hồi.

Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022, đồng chí Chủ tịch HĐTV, đồng chí Giám đốc Công ty đã đánh giá cao sự nỗ lực của các Phòng, Ban, các Đơn vị trực thuộc đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục và chỉ đạo quyết liệt các Phòng, Ban, các Đơn vị trực thuộc tập trung nỗ lực cao nhất thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Công ty đã đề ra. Tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2022. Thảo luận tại Hội nghị, các Đại biểu đều thống nhất cao và đóng góp nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022 của từng Đơn vị trực thuộc nói riêng và Công ty nói chung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể CBCNV, người lao động trong toàn Công ty đã đoàn kết vượt qua khó khăn trong 9 tháng đầu năm 2022, đồng chí đã kết luận các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong Quý IV năm 2022. Đồng chí đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Ban lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc thống nhất cao tại Hội nghị để tập trung quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và động viên CBCNV, người lao động trong toàn Công ty khắc phục khó khăn, phấn đấu thi đua lập thành tích, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2022 Công ty đã đề ra.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

 

 

Chia sẻ:

Đánh giá