Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty HUDS

Xem: 1001 - ngày đăng: 09-01-2019

Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2019 Công đoàn Công ty HUDS đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn của đơn vị. Tham dự Hội nghị về phía Tổng công ty có đồng chí Nguyễn Tùng Dương - Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HUD, về phía Công ty có đồng chí Thiều Hữu Hảo - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Danh Bằng - Phó chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty và 07 đồng chí thành viên BCH Công đoàn Công ty.

Hội nghị thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy trình và nội dung hướng dẫn, kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Đồng chí Thiều Hữu Hảo - Chủ tịch Công đoàn Công ty đạt 7/7 phiếu tín nhiệm cao (đạt 100% phiếu).

2. Đồng chí Nguyễn Danh Bằng - Phó chủ tịch Công đoàn Công ty đạt 7/7 phiếu tín nhiệm cao (đạt 100% phiếu).

Chia sẻ:

Đánh giá