Chương trình Gala giao lưu chào mừng Đại hội Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty năm 2017 và chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 tại khu Du lịch Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Xem: 3282 - ngày đăng: 10-03-2017

Chào mừng Đại hội Công đoàn,  Đoàn Thanh niên Công ty, chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 03 tháng 3 năm 2017, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty tổ chức chương trình “Gala giao lưu” tại khu Du lịch sinh thái Mai Châu Ecolodge - Thị trấn Mai Châu - Hòa Bình. Chương trình đã tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho cán bộ, công nhân viên đặc biệt là CBCNV nữ thông qua hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, đốt lửa trại, chia sẻ, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Công ty.

Chia sẻ:

Đánh giá