Cán bộ, Đảng viên Công ty HUDS tham dự Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra trong 02 ngày 05 - 06/12/2022.

Xem: 890 - ngày đăng: 09-12-2022

Thực hiện Kế hoạch số 1051-KH/ĐU ngày 24/11/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Thông báo số 1053-TB/ĐU ngày 28/11/2022 của Đảng uỷ Tổng công ty về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị nói trên.

Đảng uỷ Công ty đã có Thông báo số 243 - TB/ĐU ngày 30/11/2022 về việc triệu tập và tổ chức cho Cán bộ, Đảng viên toàn Đảng bộ Công ty tham dự Hội nghị trên qua hình thức trực tuyến. Do số lượng Đảng viên đông (120 Đảng viên), sinh hoạt, làm việc tại nhiều Chi nhánh ở các địa phương khác nhau nên Công ty đã bố trí 06 điểm cầu kết nối với điểm cầu của Tổng công ty. Trong đó điểm cầu 1 tại Trụ sở Công ty; điểm cầu 2 tại Ban Quản lý dự án số 1; điểm cầu 3 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 1; điểm cầu số 4 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3; điểm cầu số 5 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 4; điểm cầu số 6 tại Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Phụ trách các điểm cầu là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ hoặc Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Công ty.

Một số hình ảnh Cán bộ, Đảng viên tham gia Hội nghị tại các điểm cầu

Điểm cầu số 1- Trụ sở Công ty HUDS

Điểm cầu số 2 tại Ban quản lý dự án số 1 Công ty

Điểm cầu số 3 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 1

Điểm cầu số 4 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3

Điểm cầu số 5 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 4

Điểm cầu số 6 tại Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Sau Hội nghị, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty là yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc, các đồng chí cán bộ, đảng viên cần quán triệt và thống nhất thực hiện tốt các nội dung như: Không ngừng phổ biến, quán triệt để tiếp tục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra; các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Đảng uỷ Công ty HUDS sẽ nghiêm túc thực hiện, đồng thời yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tham gia Hội nghị trên tự nghiên cứu thêm tài liệu (mã QR code tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đã được gửi tới các điểm cầu tham dự Hội nghị), các đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân và nộp về Đảng ủy Công ty để kịp thời tổng hợp, báo cáo Đảng uỷ Tổng công ty theo đúng Kế hoạch đề ra.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ:

Đánh giá