Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty HUDS làm việc với Đoàn kiểm tra của Văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp ương.

Xem: 175 - ngày đăng: 20-09-2022

Thực hiện Kế hoạch ngày 22/8/2022 và Quyết định số 11-QĐ/VPĐUK ngày 23/8/2022 của Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc kiểm tra công tác văn phòng cấp ủy năm 2022 đối với Cơ quan thực hiện chức năng công tác Văn phòng cấp ủy tại Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Sáng ngày 20/9/2022 tại Hội trường Công ty, BCH Đảng bộ Công ty HUDS đã làm việc với Đoàn kiểm tra của Văn phòng Đảng ủy khối DNTW và đại diện Đảng ủy Tổng Công ty HUD.

Đến dự Hội nghị về phía Đoàn kiểm tra của Văn phòng Đảng ủy khối DNTW có  đồng chí Ngô Thị Hồng Ninh, phó Chánh Văn phòng - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Về phía Đảng ủy Tổng công ty HUD có đồng chí Nguyễn Huy Vân - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Tổng công ty; đồng chí Triệu Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty và cán bộ giúp việc Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty. Về phía Đảng bộ Công ty HUDS có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty HUDS, đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, tổ giúp việc Đảng ủy Công ty.

Hội nghị được nghe đồng chí Ngô Thị Hồng Ninh, phó Chánh Văn phòng - Phó trưởng Đoàn Kiểm tra thông báo nội dung buổi làm việc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên đại diện Đảng bộ Công ty phát biểu.

Thay mặt Đảng bộ Công ty HUDS đồng chí Nguyễn Trung Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính báo cáo theo nội dung kiểm tra. Sau khi nghe báo cáo Đoàn kiểm tra đã tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và trao đổi làm rõ các nội dung liên quan đến công tác văn phòng cấp ủy của Đảng bộ Công ty HUDS. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc đồng chí Ngô Thị Hồng Ninh, thay mặt Đoàn kiểm tra phát biểu chỉ ra những thiếu sót, tồn tại trong công tác Văn phòng cấp ủy của Đảng bộ Công ty HUDS. Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy cùng Ban chấp hành Đảng bộ nhanh chóng khắc phục những tồn tại, thiếu sót trên để công tác Văn phòng cấp ủy của Đảng bộ ngày càng hoàn thiện giúp Đảng bộ thực hiện đúng các quy định của Trung ương Đảng.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, đồng thời cùng với Ban chấp hành chỉ đạo bộ phận giúp việc Đảng ủy tập trung khắc phục những nội dung còn thiếu sót. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua nội dung Biên bản làm việc.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ:

Đánh giá