Đảng ủy Công ty HUDS tham dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Xem: 176 - ngày đăng: 12-06-2024

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01-KL/TW).

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khái quát những kết quả tích cực đạt được sau 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, phân tích bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế hiện nay, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Đảng bộ Công ty HUDS đã chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm. Các Chi bộ Đảng trực thuộc đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ các nhiệm kỳ 2020-2022, 2022-2025, chương trình kế hoạch công tác hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả; tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nội bộ đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Với kết quả trên Đảng bộ Công ty HUDS đã vinh dự cùng 24 đơn vị và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối đối với tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty HUD, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty thay mặt BCH Đảng bộ Công ty lên nhận bằng khen 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ:

Đánh giá