Tổng công ty HUD thành lập Ban QLDA số 6

Xem: 358 - ngày đăng: 01-10-2018
Nguồn: Tổng công ty HUD

Thực hiện chương trình đẩy mạnh công tác đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, ngày 25/9/2018 ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã ký quyết định số 658/QĐ-HĐTV về việc thành lập Ban QLDA số 6 trực thuộc Tổng công ty.

Ban QLDA số 6 được thành lập trên cơ sở tách ra từ Ban QLDA số 5, chức năng triển khai thực hiện, quản lý các dự án tại địa bàn các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Mô hình tổ chức của Ban gồm có Ban Giám đốc và 02 phòng là: Hành chính – tổng hợp; Đầu tư.

 

Công trình Dự án HUD Building – Nha Trang sẽ do Ban QLDA số 6 tiếp tục thực hiện và quản lý.

Trụ sở của Ban QLDA số 6 được đặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 

Chia sẻ:

Đánh giá