TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ NĂM 2020 ĐỐI VỚI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY

Xem: 220 - ngày đăng: 16-12-2020
Nguồn: Tổng công ty HUD

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ NĂM 2020 ĐỐI VỚI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY

Thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể và từng cá nhân lãnh đạo Tổng công ty, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên… trong 02 ngày 15 và 16/12/2020, Tổng công ty HUD đã tổ chức Hội nghị “Kiểm điểm, đánh giá năm 2020 đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty thuộc diện Bộ Xây dựng quản lý” và Hội nghị “Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty chủ trì  Hội nghị.

* Ngày 15/12/2020, dự Hội nghị “Kiểm điểm, đánh giá năm 2020 đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty thuộc diện Bộ Xây dựng quản lý” có đồng chí Đỗ Duy Hiển, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Lê Đông Thành, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Xây dựng; tập thể HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng các ban chức năng, Giám đốc Chi nhanh, Ban QLDA của Tổng công ty; Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên Tổng công ty.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị “Kiểm điểm, đánh giá năm 2020 đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty thuộc diện Bộ Xây dựng quản lý”

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc và tiến hành đóng góp ý kiến đối với kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí HĐTV, Ban Tổng giám đốc và bỏ phiếu đánh kết quả năm 2020 đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty thuộc diện Bộ Xây dựng quản lý.

 

Đồng chí Đỗ Duy Hiển, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị “Kiểm điểm, đánh giá năm 2020 đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty thuộc diện Bộ Xây dựng quản lý”..

* Ngày 16/12/2020, dự Hội nghị “Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty năm 2020” có đồng chí Đinh Mạnh Thanh – Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ, Đảng ủy Khối DNTW, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị  “Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty năm 2020”

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, báo cáo kiểm điểm của Bí thư Đảng ủy, các Phó bí thư và các ủy viên Ban Thường vụ, trên cơ sở đó đã tiến hành góp ý phê bình và bỏ phiếu đánh giá kết quả năm 2020 đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

 


Đồng chí Phan Trường Sơn, Phó Bí thư Thường trực báo cáo kiểm điểm năm 2020 của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

Chia sẻ:

Đánh giá