Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị.

Xem: 1198 - ngày đăng: 01-02-2018

Sáng ngày 31/01/2018 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự Hội nghị, đại diện Tổng công ty có đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư phụ trách, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Đặng Hồng Quang - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban TCNS, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cùng các đồng chí đại diện Ban xây lắp, Ban Tài chính kế toán, Ban đầu tư Tổng Công ty .Về phía Công ty có đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty, đồng chí Thiều Hữu Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các Phòng, Ban Công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Nữ công Công ty; Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban.

Báo cáo tại Hội nghị đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty cho thấy: Trong năm 2017 hầu hết các chỉ tiêu tổng thể SXKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2017 giá trị SXKD  đạt 462,676 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch; giá trị đầu tư đạt 44,105tỷ đồng, bằng 47,9% kế hoạch; doanh thu đạt 417,310 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 40,769 tỷ đồng, bằng 135,4% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 7.152 triệu đồng/người/tháng. Năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu hoạt động kinh doanh theo hướng tăng tỷ trọng kinh doanh nhà và hạ tầng. Dự án khu nhà ở Đồng Bẩm, Thái Nguyên đã triển khai kinh doanh hoàn thành năm 2017 với doanh thu 62,4 tỷ đồng. Tập trung công tác hoàn thành thủ tục đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Khu nhà ở Vũ Lâm, Ba Vì, hoàn thành các thủ tục đề xuất điều chỉnh dự án Khu nhà ở xã hội Phổ Yên, Thái Nguyên trình địa phương phê duyệt. Chuẩn bị tham gia đấu thầu dự án Khu nhà ở Xóm Mỏ, Lương Sơn, Hòa Bình. Đối với lĩnh vực thi công xây lắp xác định đây là hoạt động quan trọng đóng góp sản lượng bởi vậy trong năm 2017 Công ty đã xây dựng và thực hiện phương án nâng cao năng lực xây lắp, củng cố trang thiết bị cho 02 Chi nhánh Xí nghiệp với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Giá trị sản lượng xây lắp trong năm đạt 62,7 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng sản lượng của Công ty. Đối với hoạt động cung ứng các dịch vụ công tác quản lý đô thị năm 2017 đạt giá trị sản lượng 117 tỷ đồng, bằng 105,5% kế hoạch. Dịch vụ quản lý chung cư được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo chi phí cho đơn vị quản lý, vận hành theo cơ chế thị trường. Chất lượng dịch vụ quản lý chung cư, bảo vệ dự án, duy tu hạ tầng cung ứng đáp ứng yêu cầu của địa phương và các Chủ đầu tư.

Sản xuất kinh doanh nước sạch sau khi cơ cấu giao Xí nghiệp 1 quản lý vận hành đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng đề ra và đảm bảo đủ nước cung cấp cho các hộ dân tại các dự án, đô thị. Các công tác khác nhìn chung hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017. Bước vào năm 2018 Công ty đặt ra chỉ tiêu kế hoạch gồm giá trị sản xuất kinh doanh phấn đấu 498,951 tỷ đồng; giá trị đầu tư 235 tỷ đồng; doanh thu 455,590 tỷ đồng… đồng thời đơn vị xác định một số nhiệm vụ trong tâm trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh, xây lắp, cung ứng dịch vụ, công tác cổ phần hóa.

Thay mặt Ban thường vụ đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Thắng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty đã báo cáo với Hội nghị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Công ty.Theo đó, năm 2017 Đảng ủy Công ty lãnh đạo các tổ chức Đảng, đơn vị trực thuộc bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ xây dựng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty với quyết tâm cao, sự nỗ lực của đội ngũ, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong Công ty thực hiện nhiệm vụ chính trị, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiều Hữu Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017 và phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó bí thư Phụ trách, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng Công ty đánh giá: Trong năm 2017, Công ty HUDS đã thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu đặt ra trong năm 2017. Đồng chí đề nghị: Đảng bộ và lãnh đạo Công ty xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy nội lực, thực hiện tốt hoạt động SXKD. Công ty tập trung cho công tác cổ phần hóa và tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tái cơ cấu doanh nghiệp. Với nhiệm vụ là hoạt động xây lắp, SXKD nhà và phát triển đô thị, cần tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ các dự án.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hùng, đồng chí Nguyễn Thắng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tiếp tục đổi mới công tác quản trị, hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề phát triển các năm tiếp theo.

Trong năm 2017 các tập thể, cá nhân của Công ty có thành tích xuất sắc đã được đón nhận những danh hiệu thi đua cao quý của Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chia sẻ:

Đánh giá