Hội nghị kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân thuộc diện Tổng Công ty quản lý năm 2017

Xem: 1009 - ngày đăng: 25-01-2018

Sáng ngày 24/01/2018 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân thuộc diện Tổng Công ty quản lý năm 2017.

Tham dự Hội nghị về phía Tổng Công ty có đồng chí Đoàn Văn Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty, đồng chí Đỗ Thanh Trà - Chuyên viên Ban tổ chức nhân sự Tổng Công ty. Về phía Công ty có đồng chí đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban; Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty.

Tại Hội nghị thay mặt HĐTV Công ty đồng chí Nguyễn Thắng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty trình bày báo cáo kiểm điểm của HĐTV về công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Sau đó là phần tự kiểm điểm của cá nhân thuộc diện Tổng Công ty quản lý. Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty đồng chí Đoàn Văn Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty ghi nhận và biểu dương tinh thần tự phê bình và phê bình trong quá trình kiểm điểm tập thể và cá nhân đồng thời đánh giá cao những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm vừa qua.

Chia sẻ:

Đánh giá