Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD làm việc với Công ty HUD3 về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

Xem: 326 - ngày đăng: 02-10-2018
Nguồn: Tổng công ty HUD

Thực hiện chương trình làm việc của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Ngày 02/10/2018, tại trụ sở Tổng công ty HUD, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐTV và các Thành viên HĐTV, Trưởng một số Ban chức năng của Tổng công ty HUD đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty HUD3 về kết quả 9 tháng đầu năm và các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2018 của Công ty. Đồng thời báo cáo HĐTV Tổng công ty HUD về chủ trương và định hướng đầu tư trong thời gian tới của Công ty HUD3.

Ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD chủ trì buổi làm việc.

 

Lãnh đạo Công ty HUD3 báo cáo HĐTV Tổng công ty HUD.

Chia sẻ:

Đánh giá