Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư.

Xem: 595 - ngày đăng: 01-08-2018

Ngày 01/08/2018, tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS). Ban thường vụ Đảng ủy Công ty HUDS tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Kiểm soát viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ; Trưởng, phó các phòng ban; Các đồng chí trong ban thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty; Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Ban.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Hoàng Kiều truyền đạt những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đó là: Nghị quyết số 26-NQ/TW Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết số 27-NQ/TW Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu các cấp ủy Đảng, cán bộ, Đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ; vận dụng sáng tạo quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chia sẻ:

Đánh giá