Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Xem: 1129 - ngày đăng: 03-02-2018

Ngày 03/02/2018, tại Hội trường Công ty Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn kiện và chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho 39 cán bộ chủ chốt và cán bộ cấp Ủy trực thuộc Công ty. Tham dự Hội nghị có đồng chí đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty cùng 39 cán bộ chủ chốt và cán bộ cấp ủy trực thuộc Công ty.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty trình bày nội dung các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng bộ Công ty, theo kế hoạch đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Công ty xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Các cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch cá nhân nhằm thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết. Các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc tổ chức Hội nghị triển khai nội dung các Nghị quyết trong đợt sinh hoạt Đảng tại Chi bộ trong Quý 1/2018.

Chia sẻ:

Đánh giá