Cán bộ, đảng viên Tổng công ty HUD tham gia Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII của Đảng

Xem: 575 - ngày đăng: 26-11-2018
Nguồn: Tổng công ty HUD

Ngày 23/11/2018 tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Đảng ủy Tổng công ty HUD đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến cùng với điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trên toàn quốc.

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại Tổng công ty HUD có đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Đỗ Hoài Đông – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, tất cả các đồng chí Trưởng, phó các Ban và toàn thể các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, đơn vị trực thuộc Tổng công ty có mặt đông đủ và tập trung lắng nghe tinh thần các nội dung Nghị quyết.

Đồng chí Tạ Trọng Tấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD phát biểu khai mạc Hội nghị tại đầu cầu của Tổng công ty HUD.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, thời gian qua, việc tổ chức học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến đã được thực hiện nền nếp, đạt kết quả tốt, được các tổ chức Đảng đánh giá cao. Đây là cách làm có tác dụng thiết thực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng trong thời gian tới đây.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khoá XII, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên Tổng công ty HUD đã nghe trực tiếp các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Đồng chí Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, quán triệt về Nghị quyết số 36 – NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng. Các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trong quá trình xây dựng các đề án, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương một cách chi tiết cả nội dung và kết quả quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết định để các đại biểu hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi để có thêm kiến thức làm tốt công tác giới thiệu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị mình.

Chia sẻ:

Đánh giá