Bài dự thi giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Xem: 541 - ngày đăng: 10-11-2023
Nguồn: Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII của Đảng bộ Công ty HUDS

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Công ty hoạt động trong 02 lĩnh vực chính đó là: Quản lý và kinh doanh Dịch vụ đô thị (quản lý chung cư, quản lý cho thuê ki ốt, siêu thị, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, thoát nước, sản xuất nước sạch, ăn uống, thể thao, chăm sóc sức khỏe, giáo dục mầm non, cho thuê tài sản, ...); đầu tư kinh doanh bất động sản và xây lắp. Cơ cấu tổ chức Công ty gồm: Hội đồng thành viên (01 Chủ tịch và 04 thành viên Hội đồng thành viên), 01 Kiểm soát viên, Ban Giám đốc (Giám đốc và 04 Phó Giám đốc), 06 Phòng chức năng, 02 Ban Quản lý dự án Công ty; 06 Chi nhánh; 01 Trường Mầm non và các Tổ kinh doanh trực thuộc Công ty. Tổng số CBCNV (tính đến 30/9/2023) là 565 người.

Là Công ty con của Tổng công ty HUD được thành lập với sứ mệnh “lấy dịch vụ để phát triển” nhằm thực hiện các dịch vụ sau bán hàng của Tổng công ty HUD. Công ty HUDS là đơn vị tiên phong trong mô hình doanh nghiệp quản lý vận hành khu đô thị, góp phần tạo ra xu hướng chuyển dịch của người dân về các khu đô thị và sinh sống tại các tòa nhà cao tầng thông qua việc xóa bỏ tâm lý của người dân đối với điều kiện sống của các tòa nhà chung cư cũ có điều kiện sinh hoạt kém của giai đoạn trước. Chất lượng dịch vụ của Công ty HUDS đã được người dân tin tưởng và mô hình nhà ở cao tầng trong khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được nhân rộng khắp cả nước. Trải qua 25 năm xây dựng phát triển, Công ty HUDS đã hoàn thành sứ mệnh Tổng công ty HUD giao, số lượng nhà chung cư Công ty quản lý ban đầu là 1 nhà chung cư CT4B Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Thành phố Hà Nội, đến nay đã gần 100 nhà chung cư với hơn 9.000 căn hộ; ngành nghề kinh doanh của Công ty cũng phát triển thêm nhiều lĩnh vực như đầu tư dự án, kinh doanh dịch vụ, xây lắp, ..... Trong quá trình hoạt động, Công ty HUDS luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển nhà ở chung cư khu đô thị mới trên địa bàn cả nước. Qua đó Công ty HUDS đã được các cấp, các ngành ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.

Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty HUD, gồm 07 Chi bộ trực thuộc  (03 Chi bộ tại Văn phòng và 04 Chi bộ tại các Chi nhánh Công ty) với tổng số 129 đảng viên, gồm 121 đảng viên chính thức và 08 đảng viên dự bị, trong đó số đảng viên nữ là: 33 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ có 09 đồng chí;  Ban Thường vụ Đảng ủy có 03 đồng chí, gồm: Bí thư, 01 Phó Bí thư Đảng ủy và 01 Ủy viên Ban Thường vụ;  Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty có 03 đồng chí, trong đó có Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và 02 ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Tổng số chi uỷ viên gồm 19 đồng chí trong đó có: 07 đồng chí Bí thư Chi bộ, 06 đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, 06 đồng chí Chi uỷ viên Chi bộ.

Với đặc thù hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ đô thị và nhà ở, Công ty HUDS phải tổ chức, bố trí người lao động làm việc 24/24 giờ để duy trì tốt dịch vụ phục vụ khách hàng, địa bàn hoạt động cũng phân tán tại nhiều vùng, miền, không dễ để tập trung hoạt động công tác đảng, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty với phương châm thực hiện công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiêm vụ chính trị luôn song hành, những năm qua tổ chức đảng Công ty HUDS luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và duy trì liên tục Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”.

Đảng bộ Tổng công ty luôn xác định tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng ở cơ sở. Đội ngũ đảng viên là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quyết định đến sức mạnh, năng lực lãnh đạo của đảng.

Trong giai đoạn mới, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Để phát huy vai trò, sức mạnh của đảng, việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ Công ty HUDS sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và các giải pháp như sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đảng bộ Công ty cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Chi bộ trực thuộc đảng theo hướng tập trung, thống nhất, hiệu quả, gắn với thực tiễn của từng Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Đây là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng.

Đại diện BTV Đảng ủy Tổng công ty HUD tham dự cuộc họp  BCH Đảng bộ Công ty thường kỳ
Đại diện BTV Đảng ủy Tổng công ty HUD tham dự cuộc họp BCH Đảng bộ Công ty thường kỳ

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ ở cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của đảng ở cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong đảng. Kịp thời cụ thể hoá chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Đảng ủy Công ty phải nắm tình hình và phân công cấp uỷ viên phụ trách, Chi bộ trực thuộc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ viên được phân công phụ trách.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, khắc phục tình trạng hình thức trong đánh giá, xếp loại hằng năm. Cấp uỷ, bí thư cấp uỷ phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm và thông báo công khai theo Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý, giám sát hoạt động của chi bộ, cấp uỷ, bí thư cấp uỷ cơ sở và đảng viên.

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ.

- Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời phê bình, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tăng cường hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên đối với những nội dung mới, cần thiết cho tổ chức cơ sở đảng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm và có giải pháp sinh hoạt đảng phù hợp.

Đại hội Chi bộ TCKT –KTKH, Nhiệm kỳ 2020-2025 Nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Chi bộ TCHC - KTKH, Nhiệm kỳ 2022-2025

Ba là, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết nêu rõ tầm quan trọng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị, là trung tâm thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước ở cơ sở. Đảng viên là nhân tố quyết định sự lãnh đạo của đảng. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Mục tiêu của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là: củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng cao, thực sự là những người tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan điểm của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là: Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, chỉnh đốn đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng đảng về đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bốn là, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nghị quyết số 21-NQ/TW đã đề ra 09 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở Công ty và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng cao. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Xử lý nghiêm minh những đảng viên vi phạm, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của đảng.

Năm là, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt các giải pháp trên, tôi tin tưởng rằng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tóm lại, xây dựng đảng là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, cũng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của toàn đảng, toàn dân ở mọi cấp, mọi ngành và của bản thân mỗi đảng viên, đồng thời phải có chủ trương, biện pháp thích hợp, phải tìm ra được yếu tố tác động để có biện pháp phòng ngừa và giải quyết chính xác. Trong tinh thần của Nghị quyết số 21, chúng ta cần tận dụng những cơ hội và thách thức trong giai đoạn mới để xây dựng một tổ chức đảng mạnh mẽ và đội ngũ đảng viên đoàn kết, có đạo đức và lãnh đạo xuất sắc. Để đạt được điều này, cần có sự hợp tác tập thể và cam kết không ngừng của tất cả các cấp ủy đảng. Cuộc thi "Búa Liềm Vàng" có thể là một cơ hội để lan tỏa và thúc đẩy những ý tưởng và hành động tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và đảm bảo tương lai tươi sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với chức năng nhiệm vụ chính được giao: Là chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính Công ty HUDS kiêm nhiệm công tác đảng, tôi luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi luôn có ý thức cần tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên trong Công ty. Bên cạnh đó, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với những mục tiêu, giải pháp “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 ( khoá XIII)”. Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện kết luận, quy định là khâu đầu tiên và rất quan trọng, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; quán triệt và thực hiện nghiêm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trong đó chú trọng nội dung xây dựng đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới để làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng bộ Công ty. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc chuyên môn, góp phần tích cực vào sự phát triển Công ty; tích cực nghiên cứu, học tập trau dồi kiến thức, kỹ năng phục vụ chuyên môn nghiệp vụ; tu dưỡng đạo đức, lối sống góp phần nâng cao năng lực và phẩm chất của người đảng viên./.

Lại Thu Giang

Đảng bộ Công ty HUDS

 

Chia sẻ:

Đánh giá